İslam'ın beş şartı

İslâm: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in Allah tarafından getirip tebliğ ettiği şeyleri kabul etmek, Allah’a ve peygambere itaat ederek bunları kabul ettiğini göstermektir. Kısaca: İslâm, inandığını yaşamak demektir.

 

İslâmın şartlan beştir:

  • Kelime-i Şehadet Getirmek: Kelime-i Şehadet. “ Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu” söylemektir. Anlamı: “Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka Tanrı yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.”
  • Namaz Kılmak: Günde beş vakit namaz kılmaktır.
  • Oruç Tutmak: Her yıl ramazan ayının tamamım oruç tutmaktır.
  • Zekât Vermek: Dinimizce zengin olanların mal ve paralarının belirli bir miktarını her yıl fakirlere vermesidir.
  • Hacca Gitmek: Dinimizce gücü yetenlerin ömründe bir defa hacca gitmesidir.