AVRUPA TÜRK KONFEDERASYONU KURULUŞU

1960’lı yılların başında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işgücü ihtiyacı doğrultusunda gelen Avrupa Türkleri’nin sorunlarına yardımcı olmak, üzerinde yaşadıkları ülke toplumlarının değerlerine saygılı ve yasaları çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve nesillere aktarılması amacı ile 1978 yılında Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u Frankfurt’ta kurulmuştur. Amacı doğrultusunda azimle, kararlılıkla bugüne kadar çalışmalarını sürdüren „Türk Federasyon“, Federal Almanya’da kurulduktan sonra diğer Avrupa ülkelerine de yeni dernekler ve Federasyonlar kurmuştur.

 

„Türk Federasyon“, 19 Mayıs 2007 günü Almanya’nın Oberhausen kentinde gerçekleşen 25.Büyük Kurultayı’nda aldığı karar ile adını Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u olarak değiştirmiş ve 2007 yılı içerisinde kurulması öngörülen „Avrupa Türk Konfederasyon“una kurucu üye olarak katılma kararı almıştır.

 

Bu doğrultuda, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun genel başkanı Şentürk Doğruyol’un daveti üzerine, 29.10.2007 tarihinde, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon Genel Merkezinde (Frankfurt), Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu, Belçika Türk Dernekleri Federasyonu, İsviçre Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu, Fransa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu, Danimarka Türk Federasyonu ve Avusturya Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun Genel Gaşkanları biraraya gelerek,„Avrupa Türk Konfederasyonu“nun kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.

 

“Avrupa Türk Konfederasyon” Avrupalı Türk’lerin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmak ve entegrasyon başta olmak üzere tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir dizi alanda çalışmalar yürütmeyi kuruluş gayesi olarak belirlemiştir.

 

“Avrupa Türk Konfederasyon”’un Genel Başkanlığına, Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun 4 Dönem (8 yıl) genel başkanlığını yapan Cemal Çetin Bey getirilmiştir.

 

Genel Başkanlığa getirilen Cemal Çetin, kuruluş toplantısından sonra yapmış olduğu konuşmada kendisinin bu göreve getirilmesinden şeref duyduğunu, gösterilen bu teveccühe, güvene layık olarak hizmet edeceğini belirterek teşekkür etti ve hayırlara vesile olmasını diledi.

 

Ayrıca Cemal Çetin, örgütlü toplulukların problemlerini daha kısa zamanda çözeceğini ve Avrupa Türklüğüne, onuruyla yarım asıra yakın zamandır hizmet eden Türk Federasyonlar’ın yeni kuruluşu Avrupa Türk Konfederasyon’la daha geniş kitlelere açılım yaparak bütün toplumsal meselelere kanunlar çerçevesinde yaklaşıp toplumun her kesimini kucaklayacaklarını ifade etti.

 

Avrupa Türklüğünün bir bütün olduğunu, üzerinde yaşadığı ülkelere ve Türkiye’ye çok büyük katkılar sağladığını, göçün yarım asıra yaklaştığı bu süre içinde birçok büyük aşamaları geçiren, türlü zorluklarla mücadele ederek bu günlere geldiklerini ifade eden Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin, “Bu günde Avrupa Türkleri büyük zorluklarla mücadele etmektedir. Kendi milli kimliğini, kültürünü ve dilini yaşatma’da zorluklar çekmektedir. Aynı zamanda işsizlik, toplumdan dışlanma, yabancı düşmanlığı ve asimilasyona tabi tutularak hala 2.sınıf insan gözüyle bakılıp önyargılarla karşı karşıyadır. Bütün bu zorluklar daha eğitimli, ekonomik problemlerini çözmüş dayanışma içinde olan bir toplumla çözülebilir. Bu sebeple çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerine özel önem verebilmek için derneklerimizi daha donanımlı hale getirmeliyiz. Üzerinde yaşadıkları ülkelerin ayrılmaz birer parçası haline gelmiş Avrupa Türkleri, üzerinde yaşadığımız ülkelerin anayasasına saygılı, kanunlarına riayet eden, kültürüne ve dini inancına saygılı olan insanlardır. Kendi kimliğimizi, kültürümüzü ve dini inancımızı koruyup yaşatacak ortamların sağlanmasını, üzerinde yaşadığımız ülkelerden bize verilmesi gereken en demokratik haklarımız olarak kabul ediyoruz. Bu konularla ilgili çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde yerine getireceğiz.” dedi.

 

Alman Dernekler Kanununa göre kurulan “Avrupa Türk Konfederasyon”unun Genel Merkezi’de Almanya’nın Frankfurt şehrindedir.

 

“Avrupa Türk Konfederasyon” bu çalışmalarını, aşağıda belirtilen üye çatı kuruluşlar ile gerçekleştirmenin azim ve kararlığı içerisindedir.

 

- Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu,

- Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu,

- Belçika Türk Dernekleri Federasyonu,

- İsviçre Türk-İslam Kültür Dernekleri Federasyonu,

- Fransa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu,

- Danimarka Türk Federasyonu

- Avusturya Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu

- İngiltere Türk Federasyon

- Norveç Türk Federasyon

- İsveç Türk Federasyon

-Avusturalya Türk Federasyon,

-Amerika Türk Federasyon

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.