Almanya Türk Federasyon

1960’lı yılların başında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işgücü ihtiyacı doğrultusunda gelen Avrupa Türkleri’nin sorunlarına yardımcı olmak, üzerinde yaşadıkları ülke toplumlarının değerlerine saygılı ve yasaları çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve nesillere aktarılması amacı ile 18 Haziran 1978 yılında Frankfurt’ta Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u kurulmuştur.

 

Amacı doğrultusunda azimle, kararlılıkla bugüne kadar çalışmalarını sürdüren kısa adı „Türk Federasyon“, Federal Almanya’da kurulduktan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yeni dernekler ve Federasyonlar kurmuştur. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç, Norveç ve Danimarka’dır. Avrupa dışında ise; Kanada, ABD ve Avusturalya’da bulunan çok sayıda Türk kuruluşlarında bünyesinde toplamıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk Devlet ve topluluklarında ve Kıbrıs’ta temsilcilikleri bulunmaktadır.

 

19 Mayıs 2007 günü gerçekleşen 25.Büyük Kurultayı’nda aldığı karar ile adını Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u olarak değiştirmiş ve 29 Ekim 2007’de 7 ayrı ülkede bulunan Türk Federasyon’ların bir araya gelerek kurdukları „Avrupa Türk Konfederasyon“una kurucu üye olarak katılmıştır.

 

Almanya Türk Federasyon bütün faaliyetlerini gayesine uygun ve yurtdışında yaşayan insanlarımızın her kesimini kapsayacak şekilde yürütmektedir. Kendi kültürlerinden kopmadan Müslüman Türk olarak kalmaları ve bulunduğu toplumda daha iyi şartlarda ve uyum içinde, birbirleriyle dayanışma duygusuyla yaşamalarını gaye edinen Almanya Türk Federasyon, çalışmalarını bu hedefe uygun şekilde yerine getirmektedir.

 

Almanya Türk Federasyon ve ona bağlı kuruluşlar, Almanya‘da Türklerin her türlü sosyal-kültürel-ekonomi ile ilgili faaliyetlerine iştirak eder veya yönlendirir.

 

Üzerinde yaşadığımız ülke Almanya‘nın yöneticileri ve vatandaşları ile Türkler arasında bir köprü görevi görür. Türklerin, içinde yaşadıkları Alman toplumu ile yakınlaşmalarını uyum içinde işbirliği yapmalarını, içine kapanarak birlikte yaşadıkları toplumlardan dışlanmamaları için gerekli olan sosyal faaliyetleri düzenler.

 

Bu faaliyetleri; Türkiye ve Türklerin tanıtılması, mutfak ve yaşayış kültürlerinin tanıtımı, spor faaliyetleri, insani yardımlaşma faaliyetleri olarak sıralayabiliriz.

 

Türklerin yaşadıkları ülkelerin kanunları çerçevesinde, kimlik bunalımına düşmeden, her türlü demokratik haklarını kullanmasını, yönetimlere iştirak etmelerini (Mahalli idareler, yabancılar meclisi gibi) vatandaşlık haklarının alınması konusunda gerekli teşvik ve çalışmaların yapılması, faaliyetleri arasındadır. Diğer kardeş Türk Kuruluşları ile toplumun aydınlatılması yönündeki çalışmalarda (Terör, gençlerin suça sürüklenmeleri, uyuşturucu alışkanlığı vs. gibi) işbirliği yapar.

 

Gençlerin iyi eğitim almaları ve meslek eğitimleri konusunda, temiz bir dünya bir çevre inancının verilmesi ve yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapar. Türkiye’nin, dışarıda tanıtılması, yaşadığımız ülke Almanya’nında Türkiye’de tanıtılıp ülkeler arasında yakınlaşma sağlayacak her türlü faaliyetlerde iştirak eder ve destekler.

 

Türkiye dışında doğan ve yetişen genç kuşaklara, büyük Atatürk’ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini ve güzelliğini öğretir.

 

(ATF) ALMANYA TÜRK FEDERASYON