Fransa Türk Federasyon

1960’lı yılların başında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işgücü ihtiyacı doğrultusunda gelen Avrupa Türkleri’nin sorunlarına yardımcı olmak, üzerinde yaşadıkları ülke toplumlarının değerlerine saygılı ve yasaları çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve nesillere aktarılması amacı ile 18 Haziran 1978 yılında Frankfurt’ta Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u kurulmuştur. Amacı doğrultusunda azimle, kararlılıkla bugüne kadar çalışmalarını sürdüren kısa adı „Türk Federasyon“, Federal Almanya’da kurulduktan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yeni dernekler ve Federasyonlar kurmuştur. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç, Norveç ve Danimarka’dır. Avrupa dışında ise; Kanada, ABD ve Avusturalya’da bulunan çok sayıda Türk kuruluşlarınıda bünyesinde toplamıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk Devlet ve topluluklarında ve Kıbrıs’ta temsilcilikleri bulunmaktadır.

 

Fransa Türk Federasyon 1995 yılında Fransa’da kurulu olan derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu Fransa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (Fransa Türk Federasyon) 29 Ekim 2007’de 7 ayrı ülkede bulunan Türk Federasyon’ların bir araya gelerek kurdukları “Avrupa Türk Konfederasyon”una kurucu üye olarak katılmıştır. Fransa Türk Federasyon (FTF) Fransa'da kurulmuş, toplumsal barışı önceleyen, aşırılıktan uzak, birlikte yaşamaya önem veren, hukuka saygılı bir kuruluştur. Fransa Türk Federasyon Fransa'daki Sivil Toplum Kuruluşlarına yapmış olduğu çalışmalarla örnek bir kurumdur. Fransa Türk Federasyon’a bağlı faaliyet gösteren derneklerimizin birinci önceliği, hizmet götürdüğümüz insanları her türlü aşırıcılıktan, her türlü sapık ideolojilerden, yanlış dini anlayışlardan korumak ve doğru bilgilendirmektir. Avrupa Türk Konfederasyon çatısı altında faaliyet gösteren Türk Federasyonlarımız Avrupa’da yarım asırlık verdikleri hizmet ahlak ve hukuk temelinde yürütülmektedir.

 

Fransa Türk Federasyon Konfederasyonumuza bağlı diğer Türk Federasyonlar gibi bu ilkeli duruşundan asla taviz vermeyecektir. Avrupa Türk Konfederasyon bünyesinde bulunan diğer Türk Federasyonlar gibi Fransa Türk Federasyon ve ona bağlı kuruluşlar, Fransa‘da Türklerin her türlü sosyal-kültürel-ekonomi ile ilgili faaliyetlerine iştirak eder veya yönlendirir. Üzerinde yaşadığımız ülke Fransa‘nın yöneticileri ve vatandaşları ile Türkler arasında bir köprü görevi görür. Türklerin, içinde yaşadıkları Fransız toplumu ile yakınlaşmalarını uyum içinde işbirliği yapmalarını, içine kapanarak birlikte yaşadıkları toplumlardan dışlanmamaları için gerekli olan sosyal faaliyetleri düzenler. Bu faaliyetleri; Türkiye ve Türklerin tanıtılması, mutfak ve yaşayış kültürlerinin tanıtımı, spor faaliyetleri, insani yardımlaşma faaliyetleri olarak sıralayabiliriz.

 

Türklerin yaşadıkları ülkelerin kanunları çerçevesinde, kimlik bunalımına düşmeden, her türlü demokratik haklarını kullanmasını, yönetimlere iştirak etmelerini (Mahalli idareler, yabancılar meclisi gibi) vatandaşlık haklarının alınması konusunda gerekli teşvik ve çalışmaların yapılması, faaliyetleri arasındadır. Diğer kardeş Türk Kuruluşları ile toplumun aydınlatılması yönündeki çalışmalarda (Terör, gençlerin suça sürüklenmeleri, uyuşturucu alışkanlığı vs. gibi) işbirliği yapar. Gençlerin iyi eğitim almaları ve meslek eğitimleri konusunda, temiz bir dünya bir çevre inancının verilmesi ve yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapar. Türkiye’nin, dışarıda tanıtılması, yaşadığımız ülke Fransa’nında Türkiye’de tanıtılıp ülkeler arasında yakınlaşma sağlayacak her türlü faaliyetlere iştirak eder ve destekler. Türkiye dışında doğan ve yetişen genç kuşaklara, büyük Atatürk’ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini ve güzelliğini öğretir.

 

FRANSA TÜRK FEDERASYON