• Deutsch
  • Türkçe

KELİME-İ ŞEHADET

İslam’ın ilk esası, Müslüman olmak için söylenmesi mecburi olan Kelime-i Şehadettir.

Kelime-i Şehadet "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” söylemektir.

Anlamı: “Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka Tanrı yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.s.) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.”

Şehadet imanın gereği ve ibadetlerin kaynağıdır. Şehadet insanda meydana gelen bilgi ve kesin inanıştır. Kişinin bildiği şeyleri haber vermek için söylediği sözdür. Bu cümleyi söyleyen kimse kalbiyle de tasdik etmişse mümin olur. İslam’ın diğer şartları için Müslüman olma keyfiyeti aranır. Şehadet söylemeyen bir kimseden namaz kılması, oruç tutup, zekât vermesi yahut Hacca gitmesi istenemez. Bu ibadetler şehadeti kalbiyle tasdik etmeyen kimse için sadece yükün çoğalmasına ve azabın artmasına sebep olur.