• Deutsch
  • Türkçe

Yurt Dışında Yaşayan Öğrenciler için Önemli Fırsat


İnönü Üniversitesi YÖS Müracaatları 18. Şubat’tan itibaren başlamıştır. Uluslararası öğrenciler 11 Şubat’tan 5 Nisan’a kadar Uluslararası öğrenci seçme sınavına başvurabileceklerdir. Sınav tarihi ise 29 Nisan’dır. Sınav pazar günü saat 10’da yurt içinde 10, yurt dışında ise 29 merkezde gerçekleştirilecektir. Öğrencilere sınavı istedikleri dilde (Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça ve Rusça) yazma imkanı sağlanmaktadır.

Açıklama:

1.GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), İnönü Üniversitesi ile sınavı

kabul eden diğer Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin

girecekleri ve sonuçlarını başvuru için kullanabilecekleri bir sınavdır. Sınav, İnönü

Üniversitesi tarafından 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır.

1.2. Bu Kılavuz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için YÖS’e başvuracak yabancı uyruklu

adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. YÖS’e başvurular 11 Şubat - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında internet aracılığıyla

yapılacaktır. Kılavuzda yer almayan bilgiler ve değişiklikler http://yos.inonu.edu.tr internet

adresinden duyurulacaktır.

1.4. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmeler Türkçe, İngilizce ve Arapça

yapılacaktır.

1.5. YÖS, Üniversitemizde ve sınavı kabul eden diğer üniversitelerde lisans ya da ön lisans

düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.

 

İnönü Üniversitesi YÖS Müracaatları başlamıştır. https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/ adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

2. BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

2.1.1. Yabancı uyruklu kişiler, 

2.1.2. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin,2.1.3. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların,

2.1.4. Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, 2.1.5. KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

 

3.BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, internet üzerinden online olarak yapılacaktır. 11 Şubat - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2. YÖS 2019 başvurusu https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/sayfasından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir, başvurular onaylandığında yurt içi adaylarına sisteme kayıtlı olan GSM numaralarından SMS bildirimi yapılacaktır. Yurt dışı adaylarına ise mail ile başvuru onayı bildirilecektir.

3.3. Adaylar internet adresindeki başvuru sayfasına web kamerasıyla fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Fotoğraflar; sınava giriş belgesi, salon yoklama tutanağı, sınav sonuç belgesi, kayıt işlemleri ve öğrenci kimlik belgesi oluşturmada kullanılacaktır. Başvuru sırasında çekilecek fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak netlikte, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır. Ayrıca fotoğrafta yüz görünmeli, renkli gözlük takılmamalıdır.

3.3.1 Adaylar, sınava hangi dilde gireceklerini başvuru panelinde seçmek zorundadırlar. Sınav dil seçeneği daha sonra değiştirilemez.

3.4. YÖS’e başvurduktan sonra İnönü Üniversitesi ile yapılacak her türlü yazışmada başvuru sisteminde görülen aday numarası kullanılacaktır. Aday numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmayacaktır. Sınav sırasında da Aday Numarası gerekli olacaktır. Bu nedenle aday numarası saklanmalıdır.

 

Detaylı bilgi:

http://yos.inonu.edu.tr  veya

 http://yos.inonu.edu.tr/wp-content/uploads/2019_inonu_yos_basvuru_rehberi.pdf