• Deutsch
  • Türkçe

Seçimler Demokrasi Kültürünün En Önemli Mekanizmasıdır


Almanya Türk Federasyon adına Genel Sekreter Sayın Fatih Oğuz'un 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Kuzey Ren Vestfalya Yerel ve Entegrasyon Meclisleri Seçimleri hakkında görüş ve önerilerini barındıran bir açıklama yayınladı.

Almanya’nın nüfus bakımından en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da 13 Eylül 2020 tarihinde Yerel ve Entegrasyon Meclisleri seçimleri gerçekleşecektir.

Kuzey Ren Vestfalya aynı zaman da Türk vatandaşların ve Türk kökenli Alman vatandaşların da en yoğun yaşadığı eyalettir. Sosyoekonomik ve sosyokültürel bir hareketliliğe sahip olan Türk-Alman toplumunun sosyopolitik etkinliği de göz ardı edilmemelidir.

Siyaset, Medya ve Sivil Toplum kurumlarından olan beklentimiz: Türk-Alman toplumunun kooperasyonundan rahatsızlık duyanların yaydıkları bilgi kirliliği neticesinde popülist ve manipülatif etkileşimlerden uzak kalarak; Türk-Alman toplumun oluşturduğu verimli sinerjiyi ve geniş kapsamlı katılım bilincini destekleyecek politik konsept, sosyal davranışlar ve sivil inisiyatif sergilenmesi yönünde gayretlerinin eksik kılınmamasıdır.

Seçimler demokrasi kültürünün en önemli mekanizmasıdır. Demokrasi kültürünün hem gelişmesi hem de halkın egemenliğini tesis etme adına her türlü totaliter rejimlere karşı verdiği mücadele dikkate alındığında; seçme ve seçilme hakkının lütuf değil zorlu badirelerden geçilerek kazanılan bir hak olduğu gerçeği kendisini yine gösterecektir. Seçme ve seçilme hakkı demokrasi kültürünün ve toplumsal mutabakatın en temel prensibidir.

Eski Cumhurbaşkanlarımızdan Johannes Rau'un 14 Ekim 2000 tarihinde yaptığı konuşmasında da belirttiği gibi "haklarımızı kullanırsak demokrasi canlı kalacaktır".

Bu çerçevede; geleceğimize ev sahipliği yaptığına inandığımız ve yurdumuz dediğimiz Almanya’nın istikrarını, iç huzurunu ve kalkınmasını kendisine gaye edinen Almanya Türk Federasyonu olarak 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel ve Entegrasyon Meclisleri seçimlerine Türk-Alman toplumunun yoğun bir katılım sağlaması yönünde gerekliliğini vurguluyoruz.

Seçimlerinin Almanya ve Almanya’da yaşayan tüm yurttaşlar için hayırlar getirmesini, ayrıca var olan kazanımlarla yetinmeyerek yeni ve farklı kazanımlar için ön ayak olmasını temenni ediyoruz.

Fatih Oğuz

Genel Sekreter