• Deutsch
  • Türkçe

KRV 3. Bölge Ahlen derneğimizde Gençlik Semineri


Almanya Türk Federasyon (ATF) Kuzey Ren Vestfalya (KRV) 3.Bölge başkanlığımıza bağlı faaliyetlerini sürdüren Ahlen derneğimizde gerçekleşen gençlik semineri yoğun ilgiyle takip edildi.

Almanya Türk Federasyonumuza bağlı faaliyet gösteren tüm derneklerimizde genç arkadaşlarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla oluşturulan çalışmanın bir ayağı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) 3.Bölge başkanlığımıza bağlı faaliyetlerini sürdüren Ahlen derneğimizde gerçekleşti.

Gençlerimizin alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar gibi zararlı alışkanlıkların tehlikeli boyutlarda yaygınlaşmaya başlaması Avrupa Türklüğünün genç kesimini de tehdit eder duruma gelmiştir.

Dernek yöneticilerinin önemli bir gündemini oluşturan gençlik ve genç kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı sorunlar ailelerden gelen talep doğrultusunda değerlendirilerek bir takvim çerçevesinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmalardan biri de Ahlen derneğimizde gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için seminer ve sohbet şeklinde başlatılmıştır.

Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere bağımlılığın nedenleri değişik zamanlarda farklı görüşlerin etkisi altında yorumlanmıştır. Günümüzde bağımlılık bir davranış biçimi olarak kabul edilmiştir.

Bağımlılığa yol açan çevre koşulları bireyin içinde yaşadığı toplumun ekonomik ve kültürel yapısı yanı sıra gençlerin kendilerini mutlu hissedebileceği ötelenmeden sohbet edebileceği toplum tarafından kabul edilen ocakların eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Bu eksikliği gidermek amacıyla Türk Federasyonlarımızın bünyesinde faaliyet gösteren derneklerimiz tarafından adeta ocak sıcaklığında gençleri bağrına basan çalışmaları devreye sokmaktadır. Dernek başkanı Erkan Çakar, gençlere yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Gelecek toplantımızın gündemi genç kardeşlerimizin sağlıklı bir eğitim alabilmesi için neler yapılacağı olacaktır.

Galeri