• Deutsch
  • Türkçe

"Gönül Yolculuğu" Huşu İçerisinde Tamamlandı


Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin manevi atmosferini doya doya teneffüs ederek, haccı usulüne uygun olarak eda eden Almanya Türk Federasyon hacıları, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) müjdelediği günahlardan arınabilme ve cennete kavuşabilme imkân ve fırsatını elde etmiş bulunma umuduyla ibadetlerini huşu içerisinde tamamlayarak Almanya’ya geri döndüler.

Almanya’nın değişik havaalanlarındaki yolcu terminalinin çıkış kapısı önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluşan hacılar, duygusal anlar yaşadı. Hacca giden akrabalarını ellerinde çiçeklerle bekleyen yakınları, adeta izdiham oluşturduğu görüldü.

İslâm şartlarının beşincisi hac’dır. Hac, belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal. hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Belirli şartlan taşıyan Müslümanların Ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah’ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da bir çok hikmetler ve faydalar vardır. Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah’a yönelmesi İslâm kardeşliğini güçlendirir.

Zengin fakir her seviyede Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır. Hac yolculuğu, insanın bilgi ve görgüsünü artırır. zorluklara karşı dayanma alışkanlığı kazandırır. Mala bağımlılığı azaltarak, fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir. Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların birçok günahı bağışlanır.

Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.”

Hac ve Umre Organizasyonu

Türk Federasyon (ATF) Hac ve Umre Organizesi, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın hac ve umre ibadetlerini yerine getirmeye yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana hizmetlerine aralıksız olarak devam etmenin gururunu yaşatmaktadır. Hac farizasını Türk Federasyonla yerine getiren hacılar, kutsal topraklardan döndüklerinde büyük bir içtenlikle memnuniyetlerini ifade etmekte ve yeni sezonda buralara yolculuk yapacak başka insanları da teşvik etmektedirler.

Türk Federasyon Hizmet Farkı

Avrupa Türk Konfederasyon çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Almanya Türk Federasyon, organizesinin en belirgin özelliklerinden bazıları, liyakatli ve başarılı görevliler rehberliğinde usul ve adabına uygun ibadet, Hac yolculuğunun manevi bir yenilenmeye vesile olması amacıyla irşat ve rehberlik, Allah’ın misafirleri olan hac yolcularına hizmet etmeyi şeref olarak kabul etme, Hac hizmetlerini “emanet ve sorumluluk” bilinciyle yerine getirme. Güvenli ve huzurlu bir yolculuk için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Federasyon, kutsal topraklarda bulundukları süre zarfında rahat ve müreffeh konaklama dahil tecrübeye dayalı kaliteli ve nitelikli hizmetleriyle fark yaratmaktadır.

ATF Medya