• Deutsch
  • Türkçe

Farklılıkları Ötekileştirerek Birlik Nasıl Sağlanacak


Almanya Türk Federasyon BV1. Bölge başkanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Röthenbach derneğimizde ülküdaşlarımızla buluşan Genel Başkan Şentürk Doğruyol Türkiye ve Avrupa Türklüğünün gündemini değerlendirdi. Genel Başkanı Sayın Şentürk Doğruyol, "referandum süreciyle alakalı, Anayasayı değiştirecek olan aziz Türk milleti olduğunu ifade ederek, “Almanya’da 27 Marta başlayarak 9 Nisan’a kadar sürecek olan Halk oylaması ile asıl görevi milletimize arz edilmiş olmaktadır. Şu andan itibaren artık son söz milletimizindir, karar milletimizindir. Doğru olanı Milletimiz kendisi karar verecektir. Ülkücü Hareket olarak bizler evet diyeceğiz. Bizim Evet tercihimiz asla şahsa veya partiye değil, Türkiye’ye evettir. Başlattığımız bu kampanya, EVET, yine EVET, bir kez daha EVET Sonuna kadar Devlet, ebediyete kadar Millet anlayışı cumhuriyet için Evet geleceğimiz için Evet olarak anlamalı ve anlaşılmalıdır” dedi. AB Adalet Divanının almış olduğu başörtüsü kararını eleştiren Genel Başkan Sayın Şentürk Doğruyol, “Farklılıkları Ötekileştirerek Birlik Beraberlik Olmaz” dedi.

Genel Başkan Şentürk Doğruyol, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin açıklamasında özetle şöyle dedi: “Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı hakkında, "Karar, Avrupa'nın farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi manada zarar verecek. Farklılıkları bir zenginlik olarak görüp, kucaklayarak birlik ve beraberliğe güçlü bir perspektif getirilmek yerine, ayrıştırmak, ötekileştirmek, AB’nin Kurucu antlaşmalarda yer bulan değerlerine terstir. Farklılıkları ötekileştirerek birlik beraberlik inşa etmek mümkün değildir. Avrupa Birliği’nin insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulu olduğu yapılan antlaşmalarla sabittir. AB’nin Kurucu antlaşmalarda yer verilen bu değerler, Avrupa Birliği’nin siyasi, hukuki ve felsefi temelini oluşturmaktadır. Bu durum Avrupa Birliği’nde ortak bir kimliğin oluşumuna katkıda bulunacak en temel argümandır. Farklılıkları bünyesinde barındıran bir devletler topluluğu olarak Avrupa Birliği’nin bütünleşmesini sağlayan yapı taşlarıdır. İnsan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulan Avrupa Birliği AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı neticesinde, Avrupa genelinde tırmanan, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğü önemli zemin oluşturacağı endişesi taşımaktayım. İnsanları, dini inançları ile işi arasında tercihe zorlamanın insan haklarına, AB değerlerine, hukuka ve adalete uygun olmadığını defalarca dile getirdim. Federal Anayasa Mahkemesi’nin Almanya’da kadın öğretmenlerin okullarda başörtüsü ile ders verebileceği yönündeki kararı ile örtüşmek bir yana ciddi çelişkiye yol açacaktır” dedi.

 

Yabancı Düşmanlığı Türk Düşmanlığına Dönüştü

ATF Genel Başkanı, "Avrupa'da yabancı düşmanlığı neredeyse “Türk ve Müslüman Düşmanlığına” dönüşürken ayrımcılığa uğrayan kesimlerin başında Müslüman-Türk kültürün temsilcileri gelmektedir. Uygulanan ayrımcılığın en şiddetlisine maruz kalan kadınlarımız bu kararla artık daha da ötekileştirilecektir. Müslüman kadınların çalışma hayatına katılmaları konusunda var olan ciddi engellere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararıyla insan hakları, din ve vicdan hürriyeti, kadınların eşit çalışma hakkına büyük zarar verecektir" dedi.