• Deutsch
  • Türkçe

ATF Din Görevlileri ve Bölge temsilcileri Toplantısı


Almanya Türk Federasyon din görevlileri ve bölge sorumlularıyla yapılan toplantıya Genel Başkanımız Sayın Şentürk Doğruyol katıldı. Toplantı ATF Din görevlilerinden sorumlu Genel Sekreter yardımcımız Sayın Yusuf Zorluoğlu’nun gündemi takdim etmesiyle ATF Genel Merkez, toplantı salonunda yapıldı.
 
Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan toplantıya Genel Başkanımız Sayın Şentürk Doğruyol’un görevlilere hitabı ile tamamlandı.
 
Din Hizmetleri veren Eğitimcilerimiz Taşıdığı Sorumluluğunun Farkında Olmalı
 
Genel Başkanımız Sayın Şentürk Doğruyol özetle, “Teşkilatlarımızda yapılan çalışmaların daha verimli, faaliyetlerin daha kapsayıcı olması için, birbirimizi daha yakından tanımak ve kaynaşmak için bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duymaktayım. Din görevlilerimizin mensuplarımıza, hitap ettiği kitleye, daha güzel hizmetler sunabilmek için neler yapmamız gerektiğini istişare ederek, din görevlilerimiz toplumun meselelerine duyarlı ve vakıf olması için güncel konuları hep birlikte değerlendirmek zorundayız. Almanya Türk Federasyonumuzun bünyesinde görev alan eğitimcilerimizin taşıdıkları sorumluluğun farkında olması gerekmektedir. Büyük emek ve alın teri ile oluşturulan bu derneklerimizin içerisinin doldurulması da ayrı bir emek ve alın teri istemektedir. Dernek ve camilerimizin programlarının dolu dolu geçmesi ve gençlerimizin Kur-an ahlakıyla Peygamber(SAV) ahlakıyla yetişmesi ve bu topluma kazandırılmasını sağlamalıyız. Bunu yaparken de birbirimizi anlayarak karşılıklı saygı ve sevgi ekseninde ve mutlaka teşkilat hiyerarşisine dikkat ederek gerçekleştirmeliyiz.
 
Derneklerimizde İslam Doğru ve Hurafelerden Uzak Anlatılmalı
 
Almanya Türk Federasyonumuzun camileri, vatandaşlarımıza İslam Dinini en doğru, berrak ve her türlü hurafeden arındırılmış bir şekilde anlatmak için kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilat ve ona bağlı hizmet veren personelin, toplumu kucaklayıcı olması ve asla herhangi bir ayrıştırıcı söylem içinde bulunmaması gerekmektedir. Aksi bir davranış hiç bir zaman kabul edilemez. Bizim görevlilerden beklentimiz Dinimizin bütün güzelliklerini, derneklerimizden hizmet almak isteyen herkese, doğru bir şekilde anlatmasıdır. Bizim din hizmetinde bulunan ve bu mesleği icra eden kıymetli hocalarımızdan beklentimiz, onların Kurana âlim olmak, Kuran-ı gönülden gönüle taşıyan bir görevle şereflendirilmiş olmak, mihrapta, minberde, kürsüde, sınıfta kuranın hadimi olmak çok şerefli bir hizmet olarak görmelidirler. Derneklerimizde din eğitimi veren din görevlilerinin eğitim verme yönünden çağın öğretim metotlarını iyi kullanmaları ayrıca beklentilerimiz içerisinde önemli bir yer tuttuğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Görevlilerimiz yetişkinlere ve çocuklara anlayabilecekleri dilde hitap etmelidirler. Yumuşak ve hoşgörülü bir dil kullanmalıdırlar. İtici değil, çekici olmalıdırlar. Kırıcı olmamalıdırlar. Hz. Peygamberimizin kullandığı güzel metotları kullanmalarını istiyoruz.
 
Camilerde yapılan dini sohbetler
 
Cami kürsülerinden verilen vaazlar vatandaşlarımızı din konusunda aydınlatması gerektiğini hatırlatan Genel Başkanımız, “Şanlı Peygamberimiz,  “Din, nasihatten ibarettir” demiştir. Bu sebeple kürsülerimizden yapılan vaazlar, sağlam bilgi, güzel söz, güzel üslup ve uygun bir metotla yapılmalıdır. Bizler camilerimizde siyaset yapılmasını istemiyoruz. Din görevlileri ayet ve hadisler ışığında sohbet yapmalıdırlar. Yaptıkları sohbetlerde kalpleri yumuşatan, gönülleri ferahlatan, kafaları aydınlatan, kötü kimseleri iyiliklere yönelten konuşmalar olmalı. Yüce dinimizin yasakladığı hırsızlık, Rüşvet yolsuzluk Kaçak-Saraylarda bulunan birilerini rahatsız ediyor diye gündemimizden ve sohbetimizden eksik etmemeliyiz. Önümüzde seçim var din görevlilerinin siyaset yapmadan İslam’ın değerlerini anlatarak vatandaşlık görevi olan oy verme işlemine seçmenleri teşvik etmeleri ayrıca bir görevdir” dedi.
 
ATF BASIN

Galeri