• Deutsch
  • Türkçe

Almanya'nın büyüme hızı arttı


Alman ekonomisi 2016 yılını büyümeyle geçirdi. Tüketim harcamaları ve yatırımların yılın son çeyreğinde de artış kaydettiği açıklandı.

Alman ekonomisi 2016 yılının son üç aylık döneminde de büyüme rotasından sapmadı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre geçen yılın ekim – aralık dönemini kapsayan son çeyreğinde Alman ekonomisi yüzde 0,4 oranında büyüdü.

Raporda, ‘Almanya'nın 2016 yılını sağlam ve sürekli büyümeyle geçirdiği' belirtildi. 2016'da Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılası yüzde 1,9 oranında arttı.

Yılın son çeyreğinde iç talep büyüme üzerinde etkili oldu. Devletin tüketim harcamaları hissedilir oranda artarken özel tüketim harcamalarında da cüzi artış kaydedildi. Yılın son aylarında yatırımlar da üçüncü çeyreğe göre arttı.

Dış ticarette elde edilen sonuç ise büyümeyi frenleyici etki yaptı. 2016 yılının son üç ayında ithalattaki artış ihracat artışının üzerinde oldu.

Enflasyondan arındırılmış rakamlarla 2016 yılının son çeyreğindeki reel büyüme 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2'i buldu. Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu bir yıl öncesine kıyasla 267 bin (yüzde 0,6) artarak 43 milyon 700 bine ulaştı.

©DW