• Deutsch
  • Türkçe

Almanya TÜRK FEDERSYON 42 Yaşında


Almanya’da kurulan ve zaman içinde bütün Avrupa’ya yayılan Türk Federasyon, Avrupa Türklüğü ile anavatan ve medeniyetimiz arasında köprü vazifesi görüyor

FRANKFURT – 1960’lı yılların başında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işgücü ihtiyacı doğrultusunda gelen Avrupa Türklerinin sorunlarına yardımcı olmak, üzerinde yaşadıkları ülke toplumlarının değerlerine saygılı ve yasaları çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve nesillere aktarılması amacı ile 18 Haziran 1978 yılında Frankfurt’ta kurulan Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u 42. yaşına girdi.

AVRUPA’DAN DÜNYA GENELİNE YAYILDI

Amacı doğrultusunda azimle, kararlılıkla bugüne kadar çalışmalarını sürdüren kısa adı “Türk Federasyon“, Federal Almanya’da kurulduktan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yeni dernekler ve federasyonlar kurdu. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç, Norveç ve Danimarka’dır. Avrupa dışında ise; Kanada, ABD ve Avusturalya’da bulunan çok sayıda Türk kuruluşlarını da bünyesinde topladı. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk Devlet ve topluluklarında ve Kıbrıs’ta temsilcilikleri bulunuyor.

FEDERASYONDAN “KONFEDERASYON’A

19 Mayıs 2007 günü gerçekleşen 25.Büyük Kurultayı’nda aldığı karar ile adını Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyon’u olarak değiştiren “Türk Federasyon” ayrıca 29 Ekim 2007’de 7 ayrı ülkede bulunan Türk Federasyonların bir araya gelerek kurdukları „Avrupa Türk Konfederasyon“una kurucu üye olarak katıldı.

TÜRK KÜLTÜRÜNE KATKI

Almanya Türk Federasyon bütün faaliyetlerini gayesine uygun ve yurtdışında yaşayan insanlarımızın her kesimini kapsayacak şekilde yürütüyor. Kendi kültürlerinden kopmadan Müslüman Türk olarak kalmaları ve bulunduğu toplumda daha iyi şartlarda ve uyum içinde, birbirleriyle dayanışma duygusuyla yaşamalarını gaye edinen Almanya Türk Federasyon, çalışmalarını bu hedefe uygun şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Almanya Türk Federasyon ve ona bağlı kuruluşlar, Almanya’da Türklerin her türlü sosyal-kültürel-ekonomi ile ilgili faaliyetlerine iştirak ediyor veya yönlendiriyor.

UYUM İÇİN KÖPRÜ VAZİFESİ

Üzerinde yaşadığımız ülke Almanya’nın yöneticileri ve vatandaşları ile Türkler arasında bir köprü görevi gören “Türk Federasyon”, Türklerin, içinde yaşadıkları Alman toplumu ile yakınlaşmalarını uyum içinde işbirliği yapmalarını, içine kapanarak birlikte yaşadıkları toplumlardan dışlanmamaları için gerekli olan sosyal faaliyetleri düzenlemesine de katkı sağlıyor. Bu faaliyetleri; Türkiye ve Türklerin tanıtılması, mutfak ve yaşayış kültürlerinin tanıtımı, spor faaliyetleri, insani yardımlaşma faaliyetleri olarak sıralayabiliriz. Türklerin yaşadıkları ülkelerin kanunları çerçevesinde, kimlik bunalımına düşmeden, her türlü demokratik haklarını kullanmasını, yönetimlere iştirak etmelerini (mahalli idareler, yabancılar meclisi gibi) vatandaşlık haklarının alınması konusunda gerekli teşvik ve çalışmaların yapılması, “Türk Federasyon”un faaliyetleri arasında yer alıyor. Diğer kardeş Türk Kuruluşları ile toplumun aydınlatılması yönündeki çalışmalarda (terör, gençlerin suça sürüklenmeleri, uyuşturucu alışkanlığı vs. gibi) işbirliği yapan “Türk Federasyon”, gençlerin iyi eğitim almaları ve meslek eğitimleri konusunda, temiz bir dünya bir çevre inancının verilmesi ve yaygınlaştırılması konularında çalışmalar ile dikkatleri çekiyor. Türkiye’nin, dışarıda tanıtılması, yaşadığımız ülke Almanya’nın da Türkiye’de tanıtılıp ülkeler arasında yakınlaşma sağlayacak her türlü faaliyetlere de iştirak ederek desteklemeye devam ediyor. Türkiye dışında doğan ve yetişen genç kuşaklara, büyük Atatürk’ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini ve güzelliğini öğretilmesine de önem veriyor.