• Deutsch
  • Türkçe

Almanya Türk Federasyon Din Eğitimci, Görevlileri Toplantısı


Almanya Türk Federasyonumuzun teşkilatlarında görevli din eğitimcileri ile yapılan iki günlük toplantılar sona erdi.

Cumartesi günü HS1, HS2, BW3 Frankfurt teşkilatımızın toplantı salonunda Pazar günü ise Solingen derneğimizin toplantı salonunda KRV1, KRV2, KRV3 Bölge Başkanlıklarımızda görevli eğitimcilerle bir araya gelerek ileriye dönük plan ve programların değerlendirmesini yapıldı.

Almanya Türk Federasyon din görevlileri ve bölge sorumlularıyla yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Osman Aydın ve ATF Din görevlilerinden sorumlu Genel Sekreter yardımcımız Sayın Yusuf Zorluoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan toplantıya Genel Başkan Yardımcımız Sayın Osman Aydın Hac, Umre ve Cenaze fonuyla alakalı din eğitimcilerini bilgilendirdi.

Din Hizmetleri veren Eğitimcilerimiz Sorumluluğu Gün Geçtikçe Artıyor

Sayın Yusuf Zorluoğlu özetle, “camiamızda yapılan çalışmaların daha verimli, faaliyetlerin daha kapsayıcı olması için, bu ve benzeri toplantılara bir araya sıkça geleceğiz. Din görevlilerimizin mensuplarımıza, hitap ettiği kitleye, daha güzel hizmetler sunabilmek için neler yapmamız gerektiğini istişare ederek, din görevlilerimiz toplumun meselelerine duyarlı ve vakıf olması için güncel konuları hep birlikte değerlendirerek başarılı eğitimin yolunu açmış olacağız” dedi. Sayın Yusuf Zorluoğlu konuşmasının ilerleyen bölümünde, hocaların teşkilat içerisinde takınması gereken tavır ve davranışların ele alarak bazı önerilerde bulundu. Sayın Yusuf Zorluoğlu toplantıda, Hasta hane ve Hapishane ziyaretlerinin kurumsal manada ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Derneklerimizde İslam Doğru ve Hurafelerden Uzak Anlatılmalı

Almanya Türk Federasyonumuzun camileri, vatandaşlarımıza İslam Dinini en doğru, berrak ve her türlü hurafeden arındırılmış bir şekilde anlatmak için kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilat ve ona bağlı hizmet veren personelin, toplumu kucaklayıcı olması ve asla herhangi bir ayrıştırıcı söylem içinde bulunmaması gerekmektedir. Aksi bir davranış hiç bir zaman kabul edilemez. Bizim görevlilerden beklentimiz Dinimizin bütün güzelliklerini, derneklerimizden hizmet almak isteyen herkese, doğru bir şekilde anlatmasıdır. Bizim din hizmetinde bulunan ve bu mesleği icra eden kıymetli hocalarımızdan beklentimiz, onların Kurana âlim olmak, Kuran-ı gönülden gönüle taşıyan bir görevle şereflendirilmiş olmak, mihrapta, minberde, kürsüde, sınıfta kuranın hadimi olmak çok şerefli bir hizmet olarak görmelidirler. Derneklerimizde din eğitimi veren din görevlilerinin eğitim verme yönünden çağın öğretim metotlarını iyi kullanmaları ayrıca beklentilerimiz içerisinde önemli bir yer tuttuğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Görevlilerimiz yetişkinlere ve çocuklara anlayabilecekleri dilde hitap etmelidirler. Yumuşak ve hoşgörülü bir dil kullanmalıdırlar. İtici değil, çekici olmalıdırlar. Kırıcı olmamalıdırlar. Hz. Peygamberimizin kullandığı güzel metotları kullanmalarını istiyoruz.

Camilerde yapılan dini sohbetler

Cami kürsülerinden verilen vaazlar vatandaşlarımızı din konusunda her türlü hurafe yanlış anlamalardan arındırılmış bir şekilde ele alınması gerektiğini hatırlatan Sayın Yusuf Zorluoğlu, “Şanlı Peygamberimiz,  “Din, nasihatten ibarettir” demiştir. Bu sebeple kürsülerimizden yapılan vaazlar, sağlam bilgi, güzel söz, güzel üslup ve uygun bir metotla yapılmalıdır. Bizler camilerimizde siyaset yapılmasını istemiyoruz. Din görevlileri ayet ve hadisler ışığında sohbet yapmalıdırlar. Yaptıkları sohbetlerde kalpleri yumuşatan, gönülleri ferahlatan, kafaları aydınlatan, kötü kimseleri iyiliklere yönelten konuşmalar olmalı” dedi.

 

Galeri