• Deutsch
  • Türkçe

ALMANYA TÜRK FEDERASYON (ATF) VE ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ’NİN (UID) ATATÜRK’E YÖNELİK ARD KANALININ MENFUR YAYININI KINAYAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ


ALMANYA TÜRK FEDERASYON (ATF) VE ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ’NİN (UID) ATATÜRK’E YÖNELİK ARD KANALININ MENFUR YAYININI KINAYAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Açılımı “Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kamu yayıncılığı enstitüsü konsorsiyumu“ olan ARD kanalının “ttt“ programı 01.12.2019 tarihinde çirkin bir başlık altında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında Türkiye Cumhuriyeti tarihine yönelik yalanlarla hazırlanmış kasıtlı bir bühtan örneği sergilemiştir.

Basın meslek ilkelerine aykırı davranan ARD kanalının sergilediği bu iftirayı hem insanlık hem de hakikat namına reddediyor ve tarihe not düşmek için aşağıdaki düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

20. yüzyılının ilk yarısında dünya seyri, kısa bir zaman dilimi içerisinde geniş coğrafi zemine yayılmasıyla; savaşlarla, toplumsal dönüşümlerle, siyasi devrimlerle, bilimsel bulgularla, teknolojik gelişmelerle derin değişimlerin muhatabı olmuştur.

Bu dönem içerisinde nüfuz kazanan totaliter, antidemokratik rejimler ve insan haklarını ihlal eden mezalim yönetimler dünya huzurunu ve insanlığı tehdit etmekle kalmamış; milyonlarca insanın katledilmesine, yurtlarından sürülmesine ve medeniyet inkişafının duraklamasına sebep olmuştur.

Ancak dünya seyri böyle radikal bir dönüşüm ile hareket halinde iken, Türkiye Cumhuriyeti barıştan ve uluslararası birliktelikten yana gayretini eksik tutmamıştır.

Dolayısıyla bu tür saldırılar kurucusunun manevi şahsiyetinde, Anadolu topraklarında asırlar boyunca farklı etnik ve dini gruplarla barış ve huzur ortamını tesis etmiş olan Selçuklu ve Osmanlı Devletleri gibi kuruluşundan bu yana aynı şekilde dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, insan haklarına saygılı ve dünya barışının savunucusu olan Türkiye Cumhuriyeti`ne karşı yapılmaktadır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü“ adı altında nefret, iftira ve yalanlara dayalı kamuoyu çalışmalarının toplum vicdanını zedelediğine şahit oluyoruz. Bu durumdan, Türk-Alman dostluğunu ve Türk-Alman ilişkilerini bozmak isteyenler istifade etmeye çalışacaklardır. Buna benzer bozguncu girişimler Türk- Alman dostluğunu ve Türk-Alman ilişkilerini bozamamış ve bozamayacaktır.

Bu tür kasıtlı bühtan yüklü çalışmaları “düşünce ve ifade özgürlüğü” adı altında kamufle etmelerine karşılık düşüncelerimiz Sayın Başbakan Merkel’in 27 Kasım 2019 tarihinde Federal Meclis’te ifade ettiği şekildedir: “Ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Herkes özgürce düşüncelerini ifade edebilir. Sizler de başkasının fikrine katılmak zorunda değilsiniz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün de sınırları vardır. Nefret ve ırkçı düşüncelerinin yayılması ve diğer insanların onurunu zedelemeye başladığında bu sınır aşılmış olur.“

Sayın Merkel’in “düşünce ve ifade özgürlüğü“ kapsamında söylediklerine özellikle toplumu esaslı bilgilerle ve doğru haberlerle aydınlatacak olan bilim ve basın mensuplarının hem insani hem mesleki ahlak bakımından riayet etme zorunluluğu vardır.

Basın meslek ilkelerine aykırı davranan ve iyi niyet dairesi içerisinde asla kabul görmediğimiz bir tutum sergileyen ARD’nin menfur yayınını bir kez daha reddediyor, bu minvalde düşüncelerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Almanya Türk Federasyon (ATF) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)