• Deutsch
  • Türkçe

ATF Din Görevlileri ve Bölge temsilcileri Toplantısı


Almanya Türk Federasyon din görevlileri toplantısı Almanya Türk Federasyon (ATF) Genel Başkanı Sayın Şentürk Doğruyol başkanlığında toplandı. Toplantıya ATF Genel Başkan Yardımcısı Sayın Osman Aydın ve din görevlilerinden sorumlu Genel Sekreter yardımcımız Sayın Yusuf Zorluoğlu, derneklerimizde faaliyet gösteren din görevlilerinin katılımıyla, Genel Merkez, toplantı salonunda yapıldı. Din görevlilerimiz ile mübarek Ramazan ayında yapılacak faaliyetler ve Almanya’da İslam ve İslami hayat üzerine değerlendirmelerin yer aldığı toplantımız, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından okunan İstiklal marşı ile başladı.

Ramazan Ayı Programları

Genel Başkanımız Sayın Şentürk Doğruyol özetle, “Teşkilatlarımızda yapılan çalışmaların daha verimli, faaliyetlerin daha kapsayıcı olması için, derneklerimizin bünyesinde görev yapan din adamlarımızın konuya daha hassas yaklaşmasını isteyerek, dernek başkanları ve Federasyonumuzla koordineli hareket edilmesinin gerekliliğini aktardı. Din görevlilerimizin ülküdaşlarımıza, hitap ettiği kitleye, daha güzel hizmetler sunabilmek için neler yapmamız gerektiğini istişare ederek, din görevlilerimiz toplumun meselelerine duyarlı ve vakıf olmasının yanı sıra taşıdıkları sorumluluğun farkında olması çok büyük önem arz etmektedir. Büyük emek ve alın teri ile oluşturulan bu derneklerimizin içerisinin sağlıklı nesillerle doldurulması da ayrı bir emek ve alın teri istemektedir. Dernek ve camilerimizin Ramazan ayı başta olmak üzere gerçekleştirdiği tüm programlarının dolu dolu geçmesi ve gençlerimizin Kur-an ahlakıyla Peygamber(SAV) ahlakıyla yetişmesi ve bu topluma kazandırılmasını sağlamalıyız. Bunu yaparken de birbirimizi anlayarak karşılıklı saygı ve sevgi ekseninde ve mutlaka teşkilat hiyerarşisine dikkat ederek gerçekleştirmeliyiz.

Dinimizin Bütün Güzelliklerinin Yaşandığı Mekanlar

Almanya Türk Federasyonumuzun camileri, vatandaşlarımıza İslam Dinini en doğru, berrak ve her türlü hurafeden arındırılmış bir şekilde anlatmak için kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilat ve ona bağlı hizmet veren personelin, toplumu kucaklayıcı olması ve asla herhangi bir ayrıştırıcı söylem içinde bulunmaması gerekmektedir. Aksi bir davranış hiç bir zaman kabul edilemez. Bizim görevlilerden beklentimiz teşkilatlarımızı dinimizin bütün güzelliklerinin yaşandığı mekanlar şekline dönüştürülerek, Yüce dinimizi derneklerimizden hizmet almak isteyen herkese, doğru bir şekilde anlatmasıdır. Bizim din hizmetinde bulunan ve bu mesleği şerefle icra eden kıymetli din görevlilerimizden beklentimiz, onların Kurana âlim olmak, Kuran-ı gönülden gönüle taşıyan bir görevle şereflendirilmiş olmak, mihrapta, minberde, kürsüde, sınıfta kuranın hadimi olmak çok şerefli bir hizmet olarak görmelidirler. Derneklerimizde din eğitimi veren din görevlilerinin eğitim verme yönünden çağın öğretim metotlarını iyi kullanmaları ayrıca beklentilerimiz içerisinde önemli bir yer tuttuğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Görevlilerimiz yetişkinlere ve çocuklara anlayabilecekleri dilde hitap etmelidirler. Yumuşak ve hoşgörülü bir dil kullanmalıdırlar. İtici değil, çekici olmalıdırlar. Kırıcı olmamalıdırlar. Hz. Peygamberimizin kullandığı güzel metotları kullanmalarını istiyoruz.

Din, Nasihatten İbarettir

Teşkilatlarımız bünyesinde kurulmuş olan camilerimizin kürsülerinden verilen vaazlar vatandaşlarımızı din konusunda aydınlatması gerektiğini hatırlatan Genel Başkanımız, “Şanlı Peygamberimiz,  “Din, nasihatten ibarettir” demiştir. Bu sebeple kürsülerimizden yapılan vaazlar, sağlam bilgi, güzel söz, güzel üslup ve uygun bir metotla yapılmalıdır. Bizler camilerimizde siyaset yapılmasını istemiyoruz. Din görevlileri ayet ve hadisler ışığında sohbet yapmalıdırlar. Yaptıkları sohbetlerde kalpleri yumuşatan, gönülleri ferahlatan, kafaları aydınlatan, kötü kimseleri iyiliklere yönelten konuşmalar olmalı.

 

Galeri